RTVV SAU

Perfil del contractant de RTVV SAU (en liquidació)

El perfil del contractant de Radiotelevisió Valenciana SAU (en liquidació) es crea a l'empara de la legislació de contractes del sector públic, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de RTVV SAU.

A través del present perfil es dóna publicitat a les instruccions de contractació i a la informació dels expedients de contractació relativa als anuncis de licitació, d'adjudicació i de formalització de contractes.

L'accés als plecs de condicions, anuncis i a la resta d'informació dels expedients de contractació es pot realitzar a través de la "Plataforma de Contractació de la Generalitat Valenciana", de la qual s’inclou l’enllaç

Plataforma de Contractació de la Generalitat Valenciana


Instruccions

Instruccions aprovades per la Comissió de Liquidació de “Radiotelevisió Valenciana SAU (en liquidació)”, sobre normes generals a què ha d'ajustar-se l'adjudicació de contractes no subjectes a regulació harmonitzada que celebre Radiotelevisió Valenciana SAU, en procés de liquidació.

20/12/2013

Instruccions aprovades per la Comissió de Liquidació de RTVV SAU (PDF Valencià) >>>

Instrucciones aprobadas por la Comisión de Liquidación de RTVV SAU (PDF Castellano) >>>RADIOTELEVISIÓ VALENCIANA, SA UNIPERSONAL

POLÍGON ACCÉS ADEMÚS S/N

46100 BURJASSOT (València)

CIF: A46582128